Wat is een geboorteplan?

Een belangrijk onderdeel in van de voorbereiding op de arbeid en de bevalling is het opstellen van een geboorteplan. Ik heb enkel een beetje moeite met de naam. Want het gaat over een plan, en ik denk dat toch wel iedereen weet dat je een geboorte niet kan plannen.

Wat is een geboorteplan?
Een geboorteplan is een document waarin je wensen rond bevalling, geboorte en 1ste contact met de baby beschreven staan. Misschien is geboortewens dan een beter woord. Omdat geboorteplan ondertussen gelukkig een ingeburgerd woord is, houd ik het daar op.

Als je aandachtig over je bevalling gaat nadenken, als je informatie krijgt en die laat doordringen, ontstaat er een bewustwordingsproces dat heel waardevol is. Je krijgt het gevoel dat er aandacht is voor jou en jouw gevoelens. Voor je bevalling bespreek je het geboorteplan met je gynaecoloog of vroedvrouw, zodat deze op de hoogte is van jouw wensen.

Een geboorteplan is geen eisen lijst, maar een instrument om de communicatie te bevorderen tussen jullie en de zorgverlener tijdens arbeid en bevalling.  Het doel is om een geboorteplan te maken wat eenvoudig en duidelijk is. Streef er naar om het maximaal een pagina groot te maken, er is niet altijd tijd voor iedereen om een langer plan te lezen.

Beslis zelf
Als zwangere koppels betrokken wordt in de beslissingen die moeten genomen worden tijdens de geboorte zouden ze met een beter gevoel terugkijken op de geboorte ervaring.  Belangrijk is dat je serieus genomen wordt, dat je gehoord wordt. Zelfs een bevalling met veel interventies kan positief ervaren worden als je betrokken wordt bij de beslissingen rondom die interventies en als je steeds goed geïnformeerd wordt.

Richt je op je prioriteiten
Er kunnen heel veel dingen zijn die je belangrijk vindt. Natuurlijk wil je het liefst wilt dat alles volgens je wensen verloopt. Maar dan loop je de kans dat je uitkomt op een geboorteplan, dat zo lang is, dat niemand het meer leest. Het is beter om je te focussen op zaken die echt belangrijk voor je zijn. Wat je kunt doen is een lijst maken met al je wensen rondom de bevalling. Sorteer deze lijst dan van meest belangrijk naar minst belangrijk. Neem dan de top vijf of zes van deze lijst en laat de rest vallen. Dit zouden dan de zaken moeten zijn die je echt belangrijk vindt.

 

Hoe schrijf je een geboorteplan?